Tarifnik

Institucija elektronskog novca LED Pay doo Beograd za svaku navedenu uslugu koju pruža u svom poslovanju naplaćuje naknadu po utvrđenoj tarifi. Dokument u nastavku sadrži tarifu naknada i terminski plan.

OVDE možete pronaći sve informacije vezane za naš tarifnik