Naša priča

Mi smo privredno društvo LED Pay d.o.o. Beograd koje posluje kao institucija elektronskog novca. Osnovani smo početkom 2021. godine i bavimo se izdavanjem elektronskog novca i pružanjem platnih usluga, sve u skladu sa rešenjem Narodne banke Srbije. LED Pay je članica OMR Grupe www.omrgroup.rs .   U prvim godinama posle osnivanja LED Pay je pokazao veliku ambiciju u pružanju bezgotovinskih platih usluga, na taj način podstičući bezgotovinsko plaćanje na nacionalnom nivou, kroz afirmaciju korišćenja platnih kartica, kao i kroz učešće u plaćanju putem instant platnog sistema Narodne banke Srbije „IPS NBS sistem“ www.ips.nbs.rs , koji svojim učesnicima obezbeđuje pojedinačne instant transfere odobrenja 24 časa dnevno, svakog dana u godini.   LED Pay svoje poslovanje obavlja i kroz mrežu zastupničkih poslovnica, gde pruža platne usluge i čini lakšim plaćanje vaših obaveza i širi poslovanje putem svojih agenata. POSTANITE NAŠ ZASTUPNIK /AGENT