Elektronski novac

Pridružite se grupi koja koristi savremene načine poslovanja i plaćanja! Otvorite “e-walet” račun elektronskog novca kod nas, jedne od prvih institucija elektronskog novca u Srbiji. Usluga je u razvoju.